Voorbeeld 2: Argumentatie-analyse

Uit: artikel 4, paragraaf 2: 'Apparatus' (p. 473)

'The primary beam of the alkali-atoms is monitored by two surface-ionization detectors, before and after crossing the secondary beam. We have used iridium-wires. The work function of this element is quite high, about 5.4 eV. The iridium wires were kept at 1325 K and periodically flashed in oxygen at 10-5 torr. This treatment guarantees a stable high work function which is essential for the detection of sodium and lithium.'

Dit fragment is een onderdeel van het betoog dat de juiste detector op de juiste manier gebruikt is om een bepaald type reactie te bestuderen. De lezer van dit artikel kan uit de laatste zin het standpunt reconstrueren dat er sprake is van een 'stable high work function', wat essentieel wordt genoemd voor detectie van natrium en lithium. Dat de werkfunctie hoog is, wordt ondersteund in de tweede en de derde zin: er zijn iridiumdraden gebruikt en de werkfunctie van dit element is zeer hoog, namelijk 5.4 eV. Dat de werkfunctie tijdens de detectie stabiel wordt gehouden, wordt ondersteund door de beschrijving van de gevolgde procedure en de garantie dat deze procedure leidt tot een stabiele werkfunctie.

Elders wordt verwezen naar een eerder gepubliceerd artikel, waarin dezelfde procedure wordt besproken om de werkfunctie van iridium stabiel te houden:

Uit: artikel 3, paragraaf 2: ‘Experimental’ (p. 426)

‘Although Ir has a high work function [..] we sometimes had problems detecting Na and Li, especially in the low-energy range. We found that we could overcome these problems by a procedure, similar to that used by Touw and Trischka 19). We treated the wire at a working temperature of 1325 K in an oxygen bath of 1 x 10-5 torr for 5 minutes, thus producing a stable detecting wire for at least one day.’

De lezer kan de informatie die hij verkregen heeft uit artikel 4 aanvullen met de informatie uit dit fragment. Zo wordt hier vermeld dat de tijdsduur van de procedure vijf minuten bedroeg en dat de verkregen stabiliteit ten minste één dag standhield. Bovendien wordt er verwezen naar literatuur waarin een vergelijkbare procedure wordt beschreven. In dit fragment wordt niet alleen meer informatie gegeven over de stabiliseringsprocedure, maar wordt deze procedure ook experimenteel gerechtvaardigd (‘we found that...’). In artikel 4 staat echter ook informatie over deze detector die in artikel 3 ontbreekt. De lezer die slechts een van de twee artikelen raadpleegt, beschikt dus niet over alle informatie.

In een modulaire publicatieomgeving zouden deze fragmenten kunnen worden vervangen door een verwijzing in beide artikelen naar een mesoscopische module Methoden waarin de beschrijving en de rechtvaardiging van de procedure compleet zijn ondergebracht. De lezer van de afzonderlijke artikelen heeft dan een afgeronde tekst over dit onderdeel van de detector tot zijn beschikking.

De argumentatiestructuur:1.1, 1.1', 1.2a, 1.2b en 1.2(a-b)' zijn hoofdargumenten, waarvan 1.2a en 1.2b nevenschikkend samengesteld zijn. 1.1'.1 is een subargument bij 1.1'. Een argument voor 1.2(a-b)' is (1.2a-b)'.1. Voor de verschillende typen van complexe argumentatie en de notatieconventies, zie [11].

 

inhoudsopgave Inhoudsopgave van dit artikelLast modifications on: 12-11 1996

.