Voorbeeld1: Vakinhoudelijke analyse

Uit: artikel 4, paragraaf 4.3: 'Discussion - Chemi-ionization by collisions with iodine atoms' (pp.487-488). In het onderstaande citaat zijn de karakteriseringen op basis van de pragmatische functie typografisch verschillend weergegeven: Methoden, Resultaten, Discussie.

'[...] Fig.11 gives the cross sections of Na + I and Li + I as functions of the relative velocity of the colliding particles. Using the measured ratio of the ion currents at room temperature and at 1000K, as displayed in Fig.9, and applying again formula 6, the chemi-ionization cross sections for Na + I2 and Li + I2 in the plateau region can be obtained. They are found to be Qm(Na + I2) = 48 2 and Qm(Li + I2) = 35 2. Using Baede's6) estimated values for H12(Rc) and the polarizability 50 3 a direct calculation gives respectively Qm(Na + I2) = 34 2 and Qm(Li + I2) = 32 2, which numbers show a reasonable agreement with the semi-experimental values we report.[...]'

In dit fragment uit de paragraaf 'Discussion' komt informatie voor die gekarakteriseerd kan worden als Methoden, Resultaten en Discussie. In deze alinea's wordt over berekeningen gerapporteerd, die deel zullen uitmaken van de submodule Berekeningen, onderdeel van Theoretische Methoden. De eerste is een berekening op basis van eigen resultaten en de theorie, die leidt tot een nieuw resultaat. De tweede berekening is gebaseerd op gegevens van anderen. Vervolgens worden de resultaten van deze twee berekeningen met elkaar vergeleken in een discussie over de betrouwbaarheid van het nieuwe resultaat. We kunnen deze overwegingen ruwweg als volgt schematiseren:

In een elektronische publicatie-omgeving kunnen in het artikel ook de volledige meetgegevens beschikbaar gesteld worden, net als de eigenlijke berekeningen. Daarnaar wordt nu slechts verwezen met "direct calculation gives...". Verder kunnen in de Resultaten-module van dit artikel twee submodules worden onderscheiden met verschillende natuurkundige typeringen, namelijk met resultaten voor jodium-atomen en voor jodium-moleculen. In de paragraaftitel wordt alleen verwezen naar atomen. De moleculen worden eerder in het artikel uitvoerig besproken, maar vanwege de lineaire structuur van de rapportage kunnen deze 'molecuul-resultaten' pas na de 'atoom-resultaten' gegeven worden.

 

inhoudsopgave Inhoudsopgave van dit artikelLast modifications on: 7-11 1996