Het onderzoekscorpus

We analyseren we een corpus artikelen waarin voor het eerst verslag wordt gedaan van nieuw onderzoek. Het onderzoekscorpus bestaat artikelen die de weerslag vormen van een afgerond onderzoeksproject op het terrein van de molecuulfysica. Deze artikelen rapporteren over een typisch experimenteel onderzoek dat ook een theoretische component heeft. Dit onderzoek is in de jaren '70 uitgevoerd aan het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) onder leiding van prof.dr. J. Los. Dankzij zijn medewerking beschikken we bij deze analyse over meer informatie dan in de artikelen weergegeven wordt

We hebben nu vijf artikelen geanalyseerd uit het complete onderzoekscorpus. Deze vijf artikelen rapporteren over hetzelfde deelproject:

  1. Baede, A.P.M., Moutinho, A.M.C., De Vries, A.E. & Los, J. (1969). Total cross sections for charge transfer between alkali atoms and halogen molecules. Chemical Physics Letters, 3(7), pp. 530-531.
  2. Moutinho, AM.C., Baede, A.P.M. & Los, J. (1971). Charge transfer between alkali atoms and oxygen molecules. Physica, (51), pp. 432-444.
  3. Baede, A.P.M. & Los, J. (1971). Total cross sections for charge transfer and production of free electrons by collisions between alkali atoms and some molecules. Physica, (42), pp. 422-440.
  4. Moutinho, A.M.C., Aten, J.A. & Los, J. (1971). Temperature dependence of the total cross section for chemi-ionization in alkali-halogen collisions. Physica, (53), pp. 471-492.
  5. Baede, A.P.M., Auerbach, D.J.& Los, J. (1973). Fragmentation of negative ions formed in collisions of alkali atoms and halogen molecules. Physica, (64), pp. 134-148.

Terug naar de inhoudsopgave van dit artikelLast modifications on: 8-11 1996