IMG_4719.JPG

Photograph

Picasso: Vrouw met mandoline. Olieverf op doek (1910). Picasso bevindt zich nu in de fase van het analytische kubisme, waarin hij het uit vlakken opgebouwde ornament tot zelfstandige kunstuiting verheft. De versplintering van de vorm leidt hier bijna tot onherkenbaarheid. Alleen de mandoline is relatief eenvoudig terug te vinden in de onderste helft. Zowel de contouren als de binnenzijde van de figuur zijn ontleed in geometrische elementen die in elkaar overlopen. Twee tegengestelde tendesen zijn verantwoordelijk voor de distantiering van de eenvoudig te indentificeren afbeelding van de werkelijkheid: enerzijds de behoefte aan een zo groot mogelijke visuele en expressieve duidelijkheid van ieder afzonderlijk element, en anderzijds de behoefte aan een ritmische integratie van alle beeldelementen.

Created with Web Album Generator